top of page
20210606_132403.jpg

אגודת הידידים הישראלית של שטפן צוויג (חל"צ) נוסדה בתל אביב בשנת 2021 מתוך הערכה רבה והוקרה לתרומתו ומורשתו התרבותית והספרותית של צוויג, ומתוך תחושת ההכרח שיש לשמר, להנציח ולהנגיש לקוראי השפה העברית לא רק את יצירותיו, אלא גם את כתביו, ומורשתו.

לוגו אגודת הידידים הישראלית של שטפן צוויג.PNG

מטרות האגודה

לשמר ולנציח את תרומתו ומורשתו התרבותית והספרותית של צוויג למען קוראי השפה העברית.

 

לקדם פרסום תרגומים לשפה העברית של כתביו, יצירותיו ומחקרים אודות פועלו.

 

לעודד מחקר ישראלי אודות יצירותיו ומורשתו. להנגיש את סיפור חייו, כתביו ויצירותיו לקהל דובר העברית באמצעות מגוון דרכים אומנותיות.

 

לפתח ולקדם קשרים ושיתופי פעולה מקומיים ובינלאומיים סביב יצירותיו, פועלו ומורשתו.

 

לעודד ולפתח תרבות של קריאה ושיח ישראלי בקרב צעירים באמצעות הכרות עם יצירותיו של צוויג וסופרים אחרים.

bottom of page